Nếu không là bạn, thì sẽ là ai?

Sự giàu có sẵn ở bên trong bạn rồi!
Tại sao tôi lại nói thế?
Bởi vì, ẩn chứa bên trong mỗi con người đều có một tài năng.
Bạn cần sử dụng tài năng đó để tạo giá trị cho mọi người, số tiền bạn có được tương ứng với giá trị bạn trao cho cộng đồng.
Chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là bạn dùng nó, hoặc là bạn mất nó.
Nếu không là bạn, thì sẽ là ai?
Nếu không phải bây giờ, sẽ là bao giờ?
Hãy có mặt tại Hà Nội vào ngày 25-26-27/9  trong chương trình huấn luyện đặc biệt cùng tôi.
Hẹn gặp bạn.
Mr.Hiệp
11412355_694165267377264_6040214791667140019_n-300x225

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *